18.03.09: Den flerkulturelle skolen

18.03.09

Den flerkulturelle skolen var igjen dagens tema, og foreleseren var Kari Spernes.

Dagen begynte med at Kari leste et lite utdrag fra boka Karakterboka. Utdraget var et innlegg som var skrevet som en dagbok, av en 17 år gammel gutt som het Muhammed. Innlegget gav et bilde av hvordan han hadde det på skolen. Som for øvrig hørtes slitsomt ut, ettersom han følte at han ikke forsto ting i den norske skolen, og lærere og elever, ikke forsto han…

Sakene vi hadde om i dag var:

·         Innlemmingsstrategier

·         Foreldresamarbeid

·         Mangfold som ressurs

Kari mener at målet i dag må være: Vi skal bli mer bevisste på å ”i stedet for å legge på flere stener, så kan vi hjelpe til å ta noen vekk”. Eksempelet hun brukte for å forklare dette var: Når en fremmedkulturell har med seg en matpakke som ikke er ”vanlig norsk”, må vi passe på at de andre elevene ikke mobber eleven for dette, men heller kanskje spør om de andre kan få lov til å smake! Slik vil vi gjøre det lettere for innvandrerbarnet og være seg selv. Og i hvert fall ett problem vil bli avverget.

Innlemmingsstrategier

En strategi er en idé, en tanke om hvordan vi skal gjøre ting. En strategi i skolen er en plan om hvordan ting skal gjøres. På ulike skoler har man forskjellige innlemmingsstrategier når det gjelder det å integrere en ny elev i en klasse. Eller har vi egentlig en slik strategi? Ligger strategien på et overordnet nivå? Kommunen? læreren? Eleven? Foreldrene?

 

Hva betyr det å innlemmes i et samfunn?

Er det å innlemmes i en ny klasse styrt innenfra – er det individet selv som avgjør hvordan prosessen skal foregå? Eller skjer det utenfra – at det er foreldrene, skolen, klassen, læreren, kommunen som avgjør hvordan dette skal skje?                                                                                                                                      

Det må ikke være tilfeldig hvordan en elev innlemmes!

Ulike krefter i samfunnet; politikerne, folket/demokratiet, innvandrerne, barna, de eldre… osv, vil ofte ha forskjellig syn på hva de synes er den rette måten å innlemme innvandrerbarn i skolen. Noen av dem går for en løsning som pluralisme, altså mangfold, mens andre ønsker heller en mer form for assimilering, hvor særegenhetene til minoritetsgruppen(e) viskes bort, og alle blir like. Hva som blir situasjonen på de ulike skolene rundt om i Norge, kommer an på hvem som styrer, og hva disse som styrer har som ønskelig mål.

Ulike innlemmingsstrategier handler også i hovedsak om former for segregering og assimilering. Segregering er en ideologi som tar sikte på at alle beholder sine kulturelle særegenheter, men de forskjellige gruppene holder seg fra hverandre. Noe segregering blir ofte påtvunget av krefter rundt innvandrerne, som for eksempel når kommuner gir spesielle bo- områder til etniske grupper, men det kan også forekomme etter ønske fra innvandrerne selv; for eksempel når innvandrerne kun tar del i sin opprinnelige kultur, og ikke vil prøve å ta den minste del av den nye norske kulturen som de lever i.

Integrering er en tosidig prosess – I fellesskapet skal man både ha med seg noe fra det opprinnelige, og få noe nytt fra det nye man møter. ”Gi og ta”- prinsippet gjelder! Innvandrere må integrere seg, men vi i det norske samfunnet må inkludere.

Noe som veldig ofte er tilfellet i skolen er at elever som er fra en minoritet blir ”brukt” i for eksempel krl- undervisning. Eleven blir stilt spørsmål foran de andre, ”er det sånn og sånn, hva gjør du selv??osv.” De blir bedt om å fortelle om forskjellige ting fra hjemlandet sitt, og sin kultur. Det som er veldig viktig å huske på er jo at noen elever synes dette er helt greit, men det er også noen som ikke egentlig vil det i det hele tatt! Det er veldig viktig at læreren først prater med eleven, og får en oppfatning av hva eleven ønsker å vise frem av seg selv og sin spesielle kultur, før eleven eventuelt skal gjøre det foran klassen. Alt må skje på elevens premisser! Alle elever/barn/mennesker er forskjellige!

Foreldresamarbeid har alltid vært, og vil alltid være, et diskutert tema i skolen, og det er lov- lagt i forskjellige styringsdokumenter.

For at kontakten mellom skolen og foreldrene skal fungere, er det viktig med:

·         Forståelse – gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Som lærer må man gjøre seg verdig til respekt fra foreldrene.

·         Samarbeid – regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

 

Utgangspunktet, vi som lærere må gå ut ifra, er at alle foreldre vil det beste for sitt/sine barn! Dette ligger til grunn bak alt samarbeid.

Som lærer skal man være like opptatt av å lytte til foreldrene, som man er opptatt av å gi informasjon. Det er veldig viktig at foreldrene og læreren møtes som likeverdige parter!

Mangfold som ressurs

Unger elsker å kunne telle på forskjellige språk! Dette kan enkelt la seg bruke i klasserommet – hvis det er innvandrerbarn der, som har lyst til å være med på å ”gi bort” det av seg selv.

Hvis det fra tidlig barneskole av gjøres naturlig å snakke om kulturforskjeller, blir det ikke flaut (problematisk) å snakke om det i ungdomsskolen heller.

 

Så lenge noe er et problem for foreldrene, blir det et problem for barnet også!

 

”Uansett hva: Det som er viktigst for meg er at alle disse barna, som jeg har i min klasse, skal ha det best mulig! Hovedpoenget er å prøve å legge forholdene til rette for det beste for klassen! Læreren må hele tiden fokusere på hva som er best for det barnet.” Igjen; Alle individer (og familier) er forskjellige! ”Jeg vil gjøre alt jeg kan, for at barnet skal ha det godt i min klasse.” (Kari Spernes)

Undervisning må bygge på erfaringer som barna allerede har – derfor er det alltid viktig å huske på at ikke alle har de samme erfaringene.

 

Det viktigste vi skal huske fra i dag er; Når dere jobber i en skole må dere se mangfoldet som en ressurs – samtidig som dere ser hver enkelt elev!

 

 

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s