18.02.09: Tilpasset opplæring i en lærende skole

18.02.09

”Tilpasset opplæring i en lærende skole” var dagens tema. Vi hadde besøk av Roald Jensen som hadde en PowerPoint, og fortalte masse rundt dette emnet.

Han begynte med å prate om definisjoner av hva tilpasset opplæring (forkortet: TPO) er. Han fortalte at det i hovedsak er to definisjoner, en smal og en vid:

·         Individualistisk forståelse. Den smale definisjonen. Et tilpasset opplegg til hver enkelt elev i klasserommet. ”Denne kan vi bare glemme, for hvis vi skal gjennomføre denne får vi ikke noe fritid” (Roald Jensen).

·          Kvaliteter i skolens virksomhet. Den vide/brede definisjonen. Noe av problemet i skolen i dag er at det er så forskjell på skolene, og klasserommene. Det som foregår er ujevnt. Praksisen til læreren er veldig forskjellig alt etter hvilket klasserom og hvilken skole han/hun jobber på. Det er høyt kunnskapsnivå, men det er for dårlig satt i system. Hver enkelt driver hver for seg, og vi bør samordne det mer. TPO handler ikke om HVA lærerne gjør (for det er likt over hele verden), men HVORDAN. Kvaliteter er et annet ord for egenskaper – vi ser på forskjeller fra det ene klasserommet til det andre. De som vurderer de ulike lærerne ser ikke på HVA de gjør, men HVORDAN. Og det er her utviklingspotensialet i skolen ligger (= i lærerens måte å drive instruksjoner på!)

Videre fortalte han om mange ulike metoder som blir brukt i skolene i dag. Dette er blant annet:

·         Individuelle utviklingsplaner

·         Arbeidsplaner

·         Intensive kurs

·         Læringsstiler

·         Temabasert undervisning

·         Mestringsgrupper (nivå)

·         Aldersblanding

·         Varierte arbeidsmåter (stasjoner)

·         Mappemetodikk/vurdering

·         Logg

Roald Jensen har reist rundt på utrolig mange forskjellige skoler, for å undersøke praksisen til ulike lærere på ulike skoler. På sine besøk har han observert ”mestringsgrupper” (etter nivå), og ”aldersblanding”, som de to tydeligste gjengangerne av metoder brukt i praksis.

Han hadde litt og si om hver metode, men hovedkonklusjonen var:

”Alle metodene har fordeler, men også ulemper. Den perfekte metoden eksisterer ikke! Noe som er bra for noen, er ikke så bra for andre.” Man klarer altså aldri å dekke hele gruppa, og det er her utfordringen ligger.

På elevenes første skoledag mener Roald Jensen at vi skal gjenta flere ganger til elevene at de har to jobber gjennom hele deres skoletid; De skal lære, og de skal hjelpe hverandre å lære. ”Det er umulig å utvikle et læringsfelleskap dersom elevene ikke hjelper hverandre å lære”. Roald Jensen la stor vekt på at det er veldig viktig for elevene at de kan hjelpe hverandre i læringsarbeidet. Det må bare utvikles en bevissthet, en forståelse og et initiativ til å hjelpe hverandre! Dette må du som lærer legge opp til i forkant. Elevene vil helst ha hjelp så fort som mulig, enten det er for å komme fort videre, eller om det er for å lære; uansett vil de videre! Elever liker både å få hjelp og de liker og hjelpe hverandre! Derfor er det ingen grunn til ikke å utnytte dette til noe positivt! En vanlig oppfatning hos lærere er at hver gang noe skal gjøres er det læreren som skal gjøre det. Læreren drar på seg all form for oppgaver, i stedet for å bruke elevene som ressurser!

I KRL- timen vi hadde tirsdag 17.februar 09, var Trond Enger inne på noe av det samme, nemlig at: Elevene i stor grad er en ubrukt (lærings)ressurs i skolen! Bortsett ifra at det var i en litt annen sammenheng, nemlig:

”Husk på det: når man har en klasse på tyve, femogtyve elever, så har man billig arbeidskraft! Nei, men jeg mener det!”(Trond Enger 17.februar 09).

Sitatet er tatt ut av en sammenheng hvor det ble snakket om å dele inn Bibelen i en kategorisk oversikt, men konklusjonen er den samme: Bruk elevene som ressurser! Enten det er for lærerens eget arbeid, eller for elevenes hjelp til hverandre. Begge deler gir positivt resultat for læringsarbeidet i skolen.

Videre pratet Roald om blant annet; ulike kriterier til TPO, Vurderinger, viktigheten av oppsummeringer og repetisjon, lekser, og om hvor viktig det er at alle får en god nok innføring i et nytt tema. ”Uansett hvor god formidling du gir (grundig, lange og gode forklaringer), vil det alltid være noen som ikke har fått med seg det/forstått det, før de går i gang med læringsarbeidet”. Og her kommer det inn igjen, det med at da kan elevene hjelpe hverandre, i stedet for at læreren må si det samme om og om igjen. Det er bare å lage gode rutiner på det!

 Nå er jeg allerede over de ca. 500 ordene jeg skal skrive, så jeg vil runde av med to sitater av Roald Jensen, som jeg synes var veldig bra:

”Begrunnelsen for at noe skal være bra, er at elevene lærer noe av det.”

”All utdanning har ett formål: Å hjelpe mennesker til å bli kvalitative medborgere i samfunnet!” (Dette synes jeg er superviktig å ikke glemme. Uansett hva eller hvor mye elever lærer på skolen, i større eller mindre grad gjennom TPO, er det dette som er det vesentlige!)

1117458596

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s